Ogłoszenie art.35 ugn

2016-10-25 12:18:16 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski, Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), Informuje

GN.VIII.6845.16.2016

Zobacz również: