Zawiadomienie

2016-09-28 15:27:17 Informacje o środowisku

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono decyzję o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę obiektów produkcyjnych dla potrzeb linii technologicznej ekspandacji perlitu, wydaną dla Doliny Nidy Spółki z o.o., Leszcze 15, na obrębie Leszcze, na działkach nr ewid.475/61, 475/14 i 475/49.

Zobacz również: