Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1a - Kamil Adamski

2016-06-06 13:14:20 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Michałowie, dz. nr ewid. 1619/3

W dniu 30 maja 2016 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Kamila Adamskiego, zam. w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich 24, dotyczące zamiaru budowy budynku mieszkalnego w Michałowie, na działce nr ewid. 1619/3 w Gartatowicach na działce nr ewid.635 ......................................................................................... W dniu 02 sierpnia 2016 roku wniesiono sprzeciw

Zobacz również: