Decyzje Starosty Pińczowskiego orzekające uznać nieruchomości za mienie gromadzkie

2016-05-31 10:12:23 Zawiadomienia

Decyzje Starosty Pińczowskiego orzekające uznać nieruchomości za mienie gromadzkie

GN.VIII.6827.1.2016

GN.VIII.6827.2.2016

GN.VIII.6827.3.2016

GN.VIII.6827.4.2016

GN.VIII.6827.5.2016

GN.VIII.6827.6.2016

GN.VIII.6827.7.2016

GN.VIII.6827.8.2016

GN.VIII.6827.9.2016

GN.VIII.6827.10.2016

GN.VIII.6827.11.2016

GN.VIII.6827.12.2016

GN.VIII.6827.13.2016

GN.VIII.6827.14.2016

Zobacz również: