Zgłoszenie z art. 29 ust.1 pkt 19a

2016-05-24 09:23:10 Wydział Budownictwa

AB.VI.6743.1.7.2016 - zgłoszenie budowy linii kablowej nn w Przecławce. Inwestor PGE Dystrybucja S.A.

W dniu 20 maja 2016 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn na działkach nr ewid. 116/2, 117, 15 i 115, położonych w Przecławce ................................................... dniu 25 lipca 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: