Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenie drogowego

2016-05-19 14:34:50 Wydział Budownictwa

W dniu 16 maja 2016 roku Gmina Pińczów zgłosiła zamiar budowy linii kablowej oświetlenia drogowego.

W dniu 16 maja 2016 roku Gmina Pińczów zgłosiła zamiar budowy linii kablowej oświetlenia drogowego w Pińczowie w ul.Langiewicza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- W dniu 15 czerwca 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: