Zgłoszenie z art. 29 ust.1 pkt 19a

2016-04-13 15:19:02 Wydział Budownictwa

AB.VI.6743.1.7.2016 - zgłoszenie budowy linii kablowej nn w Pińczowie. Inwestor PGE Dystrybucja S.A.

W dniu 11 kwietnia 2016 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn na działkach nr ewid. 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 140, 108, 104, 106, 103, 139, 102, 100 położonych na obrębie 09 oraz nr ewid. 33, 46, 45, położonych na obrębie 15 ------------------------------------------------------------------- W dniu 09 maja 2016 roku wniesiono sprzeciw do planowanych robót

Zobacz również: