zgłoszenie przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego - Stanisław Chmielewski AB.VI.6743.1.6.2016

2016-03-10 11:07:51 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego w Gartatowicach na działce nr ewid.635

W dniu 08 marca 2016 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Stanisława Chmielewskiego, dotyczące zamiaru przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego w Gartatowicach na działce nr ewid.635 --------------------------------------------------------------------------------------------------- W dniu 29 marca 2016 roku Pan Stanisław Chmielewski wycofał zgłoszenie robót z dnia 08 marca 2016 roku. W związku z powyższym przedmiotowe zgłoszenie pozostawiono w aktach tutejszego organu bez rozpatrzenia.

Zobacz również: