Zgłoszenie z art. 29 ust.1 pkt 19a

2016-03-10 11:07:21 Wydział Budownictwa

AB.VI.6743.1.5.2016 - zgłoszenie budowy linii kablowej nn w Hajdaszku. Inwestor PGE Dystrybucja S.A.

W dniu 29 lutego 2016 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Skarżysku kamiennej dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ewid. 358/5, 289, 49, 48/1, 47, 46, 45, 43/2 w Hajdaszku ................................................................. W dniu 30 marca 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: