Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Pińczowie AB.VI.6743.1.4.2016

2016-02-17 07:59:08 Wydział Budownictwa

W dniu 12 lutego 2016 roku Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o. zgłosiła zamiar budowy sieci wodociągowej

W dniu 12 lutego 2016 roku Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o. zgłosiła zamiar budowy sieci wodociągowej w Pińczowie w ul.Siedem Źródeł i ul.Grodziskowej ------------------------------------------------------------------------------------------------------ W dniu 14 marca 2016 roku minął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych ww. zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: