zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego - Konrad Włoch AB.VI.6743.1.2.2016

2016-02-01 10:57:57 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Jakubowicach na działce nr ewid.103

W dniu 04 stycznia 2016 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Konrada Włocha zam.w Jakubowicach, dotyczące zamiaru budowy budynku mieszkalnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Jakubowicach na działce nr 103 ------------------------------------------------------------------------ W dniu 05 lutego 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: