Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego - Małgorzata Magdziarz, AB.VI.6743.1.1.2016

2016-01-07 14:09:32 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Woli Zagojskiej Dolnej, dz nr ewid. 516

W dniu 04 stycznia 2016 roku wpłynęło zgłoszenie Pani Małgorzaty Magdziarz, zam. Wola Zagojska Dolna, dotyczące budowy budynku mieszkalnego z garażem na samochód osobowy oraz zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe w Woli Zagojskiej Dolnej, na działce nr ewid. 516 ------------------------------------------------------------- W dniu 05 lutego 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: