Informacja na temat naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

2015-12-15 14:37:17 Aktualności

Informacja na temat naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Pińczowskiego informuje, iż w terminie do 4 grudnia 2015 roku
do godz. 1530  nie wpłynęła żadna oferta na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 Zbigniew Kierkowski

/-/ Starosta Pińczowski

Zobacz również: