Zgłoszenie budowy linii energetycznej oświetleniowej w m.Włochy AB.VI.6743.1.12.2015

2015-12-14 12:38:46 Wydział Budownictwa

W dniu 10 grudnia 2015 roku Gmina Pińczów

W dniu 10 grudnia 2015 roku Gmina Pińczów złożyła zgłoszenie budowy napowietrznej linii energetycznej oświetlenia terenu w miejscowości Włochy ------------------------------------------------------------------------------------------------ W dniu 11 stycznia 2016 roku minął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych ww. zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: