Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego -P. Sebastian Janta - AB.VI.6743.1.9.2015

2015-11-27 11:50:45 Aktualności

W dniu 27listopada2015 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy

W dniu 27 listopada 2015 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Wymysłów, na działce nr ewid. 14, dokonanego przez Pana Sebastiana Jantę w dniu 27 października 2015 roku.

Zobacz również: