Brak sprzeciwu do budowy sieci wodociągowej przy ul.Lesnej w Pińczowie - Wodociągi Pińczowskie - AB.VI.6743.1.6.2015

2015-09-28 11:24:20 Wydział Budownictwa

W dniu 28 września 2015 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy

W dniu 28 września 2015 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Pińczowie przy ul.Leśnej na obrębie 03, na działkach nr ewid.56/2, 55/2, 57, 50/4, 84/2, 85, 59/18, 59/1, 59/9, 59/8, 59/10, 59/11, 59/12, 59/6.

Zobacz również: