Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego - Anna i Radosław Węgrzynowicz- AB.VI.6743.1.4.2015

2015-09-14 07:41:44 Wydział Budownictwa

W dniu 11 września 2015 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego

W dniu 11 września 2015 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w Michałowie na działce nr ewid.200/2, dokonanego przez P.P.Annę i Radosława Węgrzynowiczów w dniu 11 sierpnia 2015 roku.

Zobacz również: