Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego - Agnieszka Węgrzynowicz - AB.VI.6743.1.5.2015

2015-09-03 13:14:35 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego w Turze Dolnym, dz. nr ewid. 1027

W dniu 27 sierpnia 2015 roku wpłynęło zgłoszenie Pani Agnieszki Węgrzynowicz, dotyczące nadbudowy budynku mieszkalnego w Turze Dolnym, na działce nr ewid. 1027

Zobacz również: