Zgloszenie budowy sieci wodociągowej - "Wodociągi Pińczowskie" Sp. z o.o. w Pińczowie, ul.Batalionów Chłopskich 160 - AB.VI.6743.1.6.2015

2015-09-01 13:56:43 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Pińczowie przy ul.Leśnej

W dniu 28 sierpnia 2015 roku wpłynęło zgłoszenie Wodociągów Pińczowskich, dotyczące budowy sieci wodociągowej w Pińczowie przy ul.Leśnej

Zobacz również: