Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego - Anna i Radosław Węgrzynowicz - AB.VI.6743.1.4.2015

2015-09-01 07:45:16 Wydział Budownictwa

zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w m.Michałów, na działce nr ewid.200/2

W dniu 12 sierpnia 2015 roku wpłynęło zgłoszenie P.P.Anny i Radosława Węgrzynowiczów, dotyczące budowy budynku mieszkalnego w m.Michałów na działce nr ewid.200/2

Zobacz również: