Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - "Wodociągi Pińczowskie" - AB.VI.6743.1.3.2015 AB.VI.6743.1.2.2015

2015-08-07 10:44:10 Wydział Budownictwa

W dniu 06 sierpnia 2015 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy

W dniu 06 sierpnia 2015 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Pińczowie na obrębie 04, na działkach nr ewid.193/8, 193/11 193/3, 193/2 oraz na obrębie 11 na działkach nr ewid.47, 2/9, 2/10, 2/1 i 1/3

Zobacz również: