Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego - Adrian Bober - AB.VI.6743.1.2.2015

2015-08-07 10:31:12 Wydział Budownictwa

W dniu 06 sierpnia 2015 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy

W dniu 06 sierpnia 2015 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w Pełczyskach na działce nr ewid.908/1, dokonanego przez Pana Adriana Bobera w dniu 07 lipca 2015 roku.

Zobacz również: