sprzeciw do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego - Słoma Martyna - AB.VI.6743.1.1.2015

2015-07-22 10:02:17 Wydział Budownictwa

W dniu 21 lipca 2015 roku Starosta Pińczowski wniósł sprzeciw

W dniu 21 lipca 2015 roku Starosta Pińczowski wniósł sprzeciw do budowy budynku mieszkalnego w m.Włoszczowice na działce nr ewid.756/1.

Zobacz również: