Zgłoszenie budowy sieci wodocigowej i kanalizacyjnej - Wodociągi Pińczowskie AB.VI.6743.1.3.2015

2015-07-20 14:36:11 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Pińczowie, na obrębie 04 na działkach nr ewid. 193/8, 193/11, 193/3, 192/2 oraz na obrębie 11, na działkach nr ewid. 47, 2/9, 2/10, 2/1, 1/3

W dniu 07 lipca 2015 roku wpłynęło zgłoszenie Wodociągów Pińczowskich, dotyczące budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Pińczowie, na obrębie 04 na działkach nr ewid. 193/8, 193/11, 193/3, 192/2 oraz na obrębie 11, na działkach nr ewid. 47, 2/9, 2/10, 2/1, 1/3

Zobacz również: