Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego - Adrian Bober - AB.VI.6743.1.2.2015

2015-07-09 14:59:50 Wydział Budownictwa

zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w m.Pełczyska, na działce nr ewid.908/1

W dniu 07 lipca 2015 roku wpłynęło zgłoszenie Pana Adriana Bober, dotyczące budowy budynku mieszkalnego w m.Pełczyska na działce nr ewid.908/1

Zobacz również: