zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego - Słoma Martyna - AB.VI.6743.1.1.2015

2015-07-02 15:08:09 Wydział Budownictwa

zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w m.Włoszczowice na działce nr ewid.756/1

W dniu 29 czerwca 2015 roku wpłynęło zgłoszenie Pani Martyny Słomy, dotyczące budowy budynku mieszkalnego w m.Włoszczowice na działce nr ewid.756/1

Zobacz również: