Wykaz nieruchomości

2015-01-19 12:30:47 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r.,poz.518 j.t.) Informuje O wywieszeniu w dniach od 20 stycznia do 10 lutego 2015r. wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Zacisze 5 celem podania do publicznej wiadomości. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Złota 7, I piętro, pokój nr 7,tel.413577291 wew.19

Starosta Pińczowski Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r.,poz.518 j.t.) Informuje O wywieszeniu w dniach od 20 stycznia do 10 lutego 2015r. wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Zacisze 5 celem podania do publicznej wiadomości. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Złota 7, I piętro, pokój nr 7,tel.413577291 wew.19

Zobacz również: