Zawiadomienie o wydanej decyzji

2014-12-12 14:41:05 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczona została decyzja o pozwoleniu na rozbudowę hali produkcyjnej z suwnicą natorową i trakiem do cięcia skał oraz rozbudowę istniejącego torowiska suwnicy w Podłężu na działkach nr ewid.662, 663, 664/1, 664/2, 665 i 678/3, wydana na rzecz Pana Jacka Łaty zam.Podłęże 48.

Zobacz również: