Zawiadomienie

2014-11-14 09:31:31 Zawiadomienia

Znak: ŚBG-DG-0724/31/13 Kielce, 14 listopad 2014r. Agnieszka Porębska ZAWIADOMIENIE do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic działek i ustalenia zajętości pasa drogowego dla celów ewidencji gruntów i budynków Na podstawie §38 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 0, poz. 1551), art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872.) i zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie, geodeta uprawniony, dokona ustalenia przebiegu granic i ustalenia zajętości pasa drogowego nieruchomości położonej w obrębie Michałów, gmina Michałów, nr działki 469 z drogą wojewódzką nr 766 (Morawica-Węchadłów). W związku z powyższym zapraszam Pana (Panią) do przybycia na działkę nr ewidencyjny 469 w dniu 02.12.2014 r. o godz. 10.00 w charakterze osoby zainteresowanej (zarządcy masy spadkowej po Rafale Porębskim) . Jednocześnie informujemy, że osoby zawiadomione niniejszym pismem mogą brać udział w w/w czynnościach osobiście lub przez swoich przedstawicieli, okazując stosowne pełnomocnictwo. Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w niniejszych czynnościach leży w interesie właścicieli (władających) gruntami, a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. geodeta uprawniony mgr inż. Agnieszka Styczeń-Wierzchowska Nr upr. zaw. 20361 Znak: ŚBG-DG-0724/31/13 Kielce, 14 listopad 2014r. Bogumiła Nowak ZAWIADOMIENIE do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic działek i ustalenia zajętości pasa drogowego dla celów ewidencji gruntów i budynków Na podstawie §38 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 0, poz. 1551), art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872.) i zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie, geodeta uprawniony, dokona ustalenia przebiegu granic i ustalenia zajętości pasa drogowego nieruchomości położonej w obrębie Michałów, gmina Michałów, nr działki 1580/3 i 1580/4 z drogą wojewódzką nr 766 (Morawica-Węchadłów). W związku z powyższym zapraszam Pana (Panią) do przybycia na działkę nr ewidencyjny 1580/3 w dniu 02.12.2014 r. o godz. 10.30 w charakterze osoby zainteresowanej (zarządcy masy spadkowej po Józefie Nowak) . Jednocześnie informujemy, że osoby zawiadomione niniejszym pismem mogą brać udział w w/w czynnościach osobiście lub przez swoich przedstawicieli, okazując stosowne pełnomocnictwo. Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w niniejszych czynnościach leży w interesie właścicieli (władających) gruntami, a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. geodeta uprawniony mgr inż. Agnieszka Styczeń-Wierzchowska Nr upr. zaw. 20361 Znak: ŚBG-DG-0724/12/14 Kielce, 14 listopad 2014r. Stanisław Chabiński ZAWIADOMIENIE do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic działek i ustalenia zajętości pasa drogowego dla celów ewidencji gruntów i budynków Na podstawie §38 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 0, poz. 1551), art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872.) i zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie, geodeta uprawniony, dokona ustalenia przebiegu granic i ustalenia zajętości pasa drogowego nieruchomości położonej w obrębie Góry, gmina Michałów, nr działki 329 z drogą wojewódzką nr 766 (Morawica-Węchadłów). W związku z powyższym zapraszam Pana (Panią) do przybycia na działkę nr ewidencyjny 329 w dniu 02.12.2014 r. o godz. 9.30 w charakterze osoby zainteresowanej. Jednocześnie informujemy, że osoby zawiadomione niniejszym pismem mogą brać udział w w/w czynnościach osobiście lub przez swoich przedstawicieli, okazując stosowne pełnomocnictwo. Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w niniejszych czynnościach leży w interesie właścicieli (władających) gruntami, a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. geodeta uprawniony mgr inż. Agnieszka Styczeń-Wierzchowska Nr upr. zaw. 20361

Znak: ŚBG-DG-0724/31/13 Kielce, 14 listopad 2014r. Agnieszka Porębska ZAWIADOMIENIE do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic działek i ustalenia zajętości pasa drogowego dla celów ewidencji gruntów i budynków Na podstawie §38 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 0, poz. 1551), art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872.) i zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie, geodeta uprawniony, dokona ustalenia przebiegu granic i ustalenia zajętości pasa drogowego nieruchomości położonej w obrębie Michałów, gmina Michałów, nr działki 469 z drogą wojewódzką nr 766 (Morawica-Węchadłów). W związku z powyższym zapraszam Pana (Panią) do przybycia na działkę nr ewidencyjny 469 w dniu 02.12.2014 r. o godz. 10.00 w charakterze osoby zainteresowanej (zarządcy masy spadkowej po Rafale Porębskim) . Jednocześnie informujemy, że osoby zawiadomione niniejszym pismem mogą brać udział w w/w czynnościach osobiście lub przez swoich przedstawicieli, okazując stosowne pełnomocnictwo. Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w niniejszych czynnościach leży w interesie właścicieli (władających) gruntami, a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. geodeta uprawniony mgr inż. Agnieszka Styczeń-Wierzchowska Nr upr. zaw. 20361 Znak: ŚBG-DG-0724/31/13 Kielce, 14 listopad 2014r. Bogumiła Nowak ZAWIADOMIENIE do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic działek i ustalenia zajętości pasa drogowego dla celów ewidencji gruntów i budynków Na podstawie §38 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 0, poz. 1551), art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872.) i zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie, geodeta uprawniony, dokona ustalenia przebiegu granic i ustalenia zajętości pasa drogowego nieruchomości położonej w obrębie Michałów, gmina Michałów, nr działki 1580/3 i 1580/4 z drogą wojewódzką nr 766 (Morawica-Węchadłów). W związku z powyższym zapraszam Pana (Panią) do przybycia na działkę nr ewidencyjny 1580/3 w dniu 02.12.2014 r. o godz. 10.30 w charakterze osoby zainteresowanej (zarządcy masy spadkowej po Józefie Nowak) . Jednocześnie informujemy, że osoby zawiadomione niniejszym pismem mogą brać udział w w/w czynnościach osobiście lub przez swoich przedstawicieli, okazując stosowne pełnomocnictwo. Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w niniejszych czynnościach leży w interesie właścicieli (władających) gruntami, a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. geodeta uprawniony mgr inż. Agnieszka Styczeń-Wierzchowska Nr upr. zaw. 20361 Znak: ŚBG-DG-0724/12/14 Kielce, 14 listopad 2014r. Stanisław Chabiński ZAWIADOMIENIE do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic działek i ustalenia zajętości pasa drogowego dla celów ewidencji gruntów i budynków Na podstawie §38 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 0, poz. 1551), art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872.) i zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie, geodeta uprawniony, dokona ustalenia przebiegu granic i ustalenia zajętości pasa drogowego nieruchomości położonej w obrębie Góry, gmina Michałów, nr działki 329 z drogą wojewódzką nr 766 (Morawica-Węchadłów). W związku z powyższym zapraszam Pana (Panią) do przybycia na działkę nr ewidencyjny 329 w dniu 02.12.2014 r. o godz. 9.30 w charakterze osoby zainteresowanej. Jednocześnie informujemy, że osoby zawiadomione niniejszym pismem mogą brać udział w w/w czynnościach osobiście lub przez swoich przedstawicieli, okazując stosowne pełnomocnictwo. Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w niniejszych czynnościach leży w interesie właścicieli (władających) gruntami, a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. geodeta uprawniony mgr inż. Agnieszka Styczeń-Wierzchowska Nr upr. zaw. 20361

Zobacz również: