20.10.2014

2014-10-20 12:21:46 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 16.10.2014r. na wniosek Ekspander Sp. z o. o, ul. Lipska 37, 20-510 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. przebudowę istniejących urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na dz. nr 532/8, 532/12, 532/14 poł. w miejscowości gminnej Kije, polegająca na skróceniu sączków drenarskich.

Zobacz również: