Modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębu ewidencyjnego 260804_5.0018 Leszcze

2014-09-19 12:06:49 Zawiadomienia

Starostwo Powiatowe w Pińczowie Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami GN.VIII.6620.95.2014 PIŃCZÓW , dnia 15.09.2014 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zmianami ) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260804_5.0018 Leszcze , jednostka ewidencyjna Pińczów –obszar wiejski . Wykonawca prac zostanie wyłoniony w trybie zarządzenia Starosty Pińczowskiego numer 8.2014 z dnia 14.05.2014r. .Termin opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego : 15 grudnia 2014roku . z upoważnienia Starosty Pińczowskiego Geodeta Powiatowy mgr inż. Jarosław Sadura

Starostwo Powiatowe w Pińczowie Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami GN.VIII.6620.95.2014 PIŃCZÓW , dnia 15.09.2014 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zmianami ) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260804_5.0018 Leszcze , jednostka ewidencyjna Pińczów –obszar wiejski . Wykonawca prac zostanie wyłoniony w trybie zarządzenia Starosty Pińczowskiego numer 8.2014 z dnia 14.05.2014r. .Termin opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego : 15 grudnia 2014roku . z upoważnienia Starosty Pińczowskiego Geodeta Powiatowy mgr inż. Jarosław Sadura

Zobacz również: