19.08.2014

2014-09-12 09:24:24 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 19.08.2014r. na wniosek P. Marzeny i Radosława Wojtowicz zam. Ul. Gen. Sikorskiego 5/8, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie w pasie drogowym drogi gminnej nr 365069T (działka nr 516 i 517/1) w miejscowości Brzeście, urządzenia wodnego – przepustu o średnicy 50cm i długości 9m, w związku z budową zjazdu z drogi gminnej na działkę nr 517/2.

Zobacz również: