10.09.2014

2014-09-12 09:23:13 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 26.09.2014r. na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Przekroczenie koryta rzeki Mierzawy w km 2+350 w miejscowości Michałów, koryta rzeki Mozgawki w km 3+980 w miejscowości Kozubów rurociągiem kablowym wraz z kablem światłowodowym.

Zobacz również: