18.08.2014

2014-08-19 10:22:11 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że na wniosek „Wodociągów Pińczowskich” Sp. z o. o, z siedzibą w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich 160, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. pobór wody podziemnej ze źródeł „ Siedem Źródeł” i „Grodzisko” w miejscowości Pińczów w ilości: „Siedem Źródeł” • Qmax godz = 18,9 m3 /h • Qmax rok = 165345 m3 /rok • Qśr dob = 453 m3 /d „Grodzisko” • Qmax godz = 17,7 m3 /h • Qmax rok = 154760 m3 /rok • Qśr dob = 424 m3 /d Woda pobierana będzie z utworów trzeciorzędowych, z ujęcia o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych wynoszących Qe = 36,6 m3 /h w tym: dla źródła „ Grodzisko” 17,7 m3/h, „Siedem Źródeł” 18,9 m3/h.

Zobacz również: