zawiadomienie

2014-07-29 13:47:06 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wydaną na rzecz Bałtykgaz Spółki z o.o., ul.Sobieskiego 5, 84-230 Rumia decyzję o pozwoleniu na budowę rozlewni gazu płynnego z nalewarkami, z trzema zbiornikami gazu, placem magazynowym butli pełnych i pustych, rurociągami technologicznymi oraz kontenerem biurowo-socjalnym dla obsługi rozlewni w miejscowości Leszcze na działce nr ewid.475/59.

Zobacz również: