zawiadomienie

2014-06-24 13:12:09 Zawiadomienia

zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Bałtykgaz Sp.z o.o. ul.Sobieskiego 5, 84-230 Rumia, o wydanie pozwolenia na budowę rozlewni gazu płynnego w typowym kontenerze, placu magazynowego butli pustych i pełnych, trzech podziemnych zbiorników gazu (każdy o poj.6400l), instalacji technologicznych oraz kontenera dla obsługi rozlewni w miejscowości Leszcze na działce nr ewid.475/59.

Zobacz również: