09.04.2014

2014-04-14 14:18:12 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Państwa Agnieszki i Michała Kasperek zam. ul. Spokojna 24, 28-300 Jedrzejów oraz Pana Tomasza Szymańskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów rybnych w miejscowości Mnichów.

Zobacz również: