19.03.2014

2014-04-14 14:14:19 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Gminy Działoszyce w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią kanalizacyjną pod dnem rzeki Sancygniówki w km 4+180 i w km 3+850 nr ewid. 68 w miejscowości Niewiatrowice .

Zobacz również: