14.04.2014

2014-04-14 14:04:28 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Pana Mariusza Malara zam. Nowa Zagość 19, 28-400 Pińczów w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejących urządzeń melioracyjnych na dz. 1015 w miejscowości Nowa Zagość.

Zobacz również: