07.04.2014

2014-04-07 10:15:55 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pińczów 28-411 Michałów 294, w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na okresowy pobór wody podziemnej dla potrzeb nawadniania szkółki leśnej Michałów w Nadleśnictwie Pińczów

Zobacz również: