Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska

2014-03-12 13:46:32 Informacje o środowisku

Dla powiatu pińczowskiego na lata 2013-2016, z perspektywą na lata 2017-2020

Prognoza w pliku pdf

Zobacz również: