20.02.2014

2014-03-03 11:24:30 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pińczów, w związku ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów przydrożnych lewostronnego i prawostronnego oraz wykonanie 8 przepustów pod projektowanymi drogami i 23 przepusty na projektowanych rowach

Zobacz również: