24.02.2014

2014-03-03 11:07:13 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie z siedzibą przy ulicy 8 marca 13 w Rzeszowie, w związku ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji ustalającej linię brzegową rzeki Nida w miejscowości Kowala

Zobacz również: