12.01.2014

2014-03-03 08:55:14 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Pana Mariuszowi Zaremba zam. Węchadłów 142, 28-411 Michałów w związku ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu zlokalizowanego na dz. 50 w miejscowości Węchadłów w związku z wykonaniem zjazdu na działkę 280/7

Zobacz również: