27.01.2014

2014-03-03 08:53:19 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Pana Roberta Borek zam. Chruścice 37, 28-400 Pińczów w związku z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu zlokalizowanego na dz. 1352 w miejscowości Chruścice w związku z wykonaniem zjazdu na działkę 1486.

Zobacz również: