18.02.2014

2014-03-03 08:39:21 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Skarbu Państwa w związku z wydaniem decyzji ustalającej linię brzegową starorzecza rzeki Nida.

Zobacz również: