Zawiadomienie

2014-02-03 10:57:51 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek z dnia 31 grudnia 2013 roku, złożony przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7 o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na rozbiórkę starej oraz budowę nowej stacji paliw w Pińczowie (obręb 02), na działkach nr ewid. 72, 73, 32 i 78.

Zobacz również: