16.12.2013

2014-01-09 10:02:35 Zawiadomienia

w publicznym dostepie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Gminy Kije w zwiazku ze złozonym wnioskiem  o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód roztopowych i opadowych do ziemi poprzez istniejacy rów odwadniajacy przydrozny lewostronny na dz. 708 w miejscowosci Włoszczowice z projektowanego systemu kanalizacji opadowej jezdni i chodnika na odcinku 157,09 mb z wylotem wyznaczonym w istniejacym przepuście pod zjazdem z drogi publicznej oraz wykonanie urzadzenia wodnego- przebudowę rowu odwadniajacego.

Zobacz również: