24.12.2013

2014-01-09 09:55:03 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Samorzadowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej w zwiazku z wydaniem decyzji- pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia w Lubowcu gmina Złota

Zobacz również: