07.01.2014

2014-01-07 14:28:39 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo została zamieszczona informacja dotycząca wszczęcia na wniosek Skarbu Państwa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  ustalającej linię brzegową  starorzecza rzeki Nidy.

Zobacz również: